AKILLI ŞEHİRLER İÇİN “AKILLI YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİ”


 

Evlerde, ofislerde ve sokaklarda verimli aydınlatma sistemleri ve enerji tüketimi günümüzde önemli bir konuyu oluşturmaktadır.

Aydınlatma elektrik enerjisinin küresel kullanımının %19’undan sorumludur. Bir örnek olarak, aydınlatma için kullandığımız enerjinin %40’ından tasarruf edilirse, ABD'de elektrik üretimi ve ısı üretiminden kaynaklanan emisyonların yarı yarıya azaltılmasına eşdeğer bir olumlu etki sağlanmış olur.

Şehirlerle ilgili olarak aydınlatma sistemleri, korumak ve kontrol etmek, güvenli yollar sağlamak, kamusal alanlara davet etmek ve evlerde, iş yerlerinde ve şehir merkezlerine güvenliği arttırmak için en önemli varlıklardan biridir. Fakat, bu somut varlığın işletilmesi çok maliyetlidir ve bir şehirde harcanan toplam elektrik miktarının %40’ını oluşturmaktadır. Bu faktör, elektrik maliyetlerinin sürekli artmasıyla birlikte bir şehrin bütçesi için gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. 

 

 

"Akıllı Şehirler" in henüz resmi ve yaygın olarak kabul edilmiş bir tanımı olmasa da, nihai amaç kamu kaynaklarının daha iyi kullanılması, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve kamu yönetimlerinin operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi olarak açıklanabilir. [1]

Akıllı Şehirler için bir diğer tanım ise: "Şehir hizmetlerini daha akıllı, birbirine bağlı ve verimli hale getirmek için akıllı bilgi işlem teknolojilerinin kullanılması - ki bunlar arasında yönetim, eğitim, sağlık hizmetleri, kamu güvenliği, gayrimenkul, ulaşım ve kamu hizmetleri yer alıyor.” [2]

Akıllı şehirler, belirli bir bölgenin sürdürülebilir ekonomik kalkınması için giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Akıllı şehirler hem ekonomik hem de sosyal açıdan zenginlik, bilgi ve çeşitlilik üretmek için kilit bir unsur olarak düşünülür. Akıllı Şehir, altyapısının sürdürülebilirliğine ulaşmayı ve endüstrisinin, binalarının ve vatandaşlarının sürdürülebilir kalkınmasını kolaylaştıracak bir motordur. Bu sürdürülebilirliğe ulaşmak için ilk amaç, enerji tüketimini ve sera gazı düzeylerini (GHG) azaltmaktır.[1]

Akıllı bir kentsel çevrenin amacı, vatandaşların konfor ve yaşam kalitesini doğal çevreyi etkilemeden asgari kaynaklar ve güç tüketimi ile arttırmaktır. Böyle bir akıllı ortamda sokak aydınlatması ana konulardan biridir. [3]

 

 

Aşağıda, geleneksel aydınlatma sistemlerine kıyasla LED teknolojisine dayalı Akıllı Aydınlatma Sistemleri Çözümlerinin yararlarını belirlemenin temel faktörlerinden üçü ele alınmıştır:

Verimlilik:Geleneksel teknolojilere kıyasla, Akıllı Aydınlatma Sistemlerini kullanarak % 50 ile % 70 arasında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Benzer bir azalma karbon oranı açısından elde edilir.

Gelişmiş Yönetim:Elektronik ve iletişim sistemlerinin birleşmesiyle,  geniş bir yelpazede yararlı faktörler sunabilen yeni aydınlatma sistemi tasarımları ile ışığın rengini, ışık huzmesinin yoğunluğunu ve yönünü kontrol etmek mümkündür. Örnek olarak sokak aydınlatmalarında LED teknolojisi kullanılan akıllı aydınlatma armatürlerini kullanmak yayalar ve araçlar için belli bir rotada iyi görünürlük ve ışık kirliliği faktörünün azaltılmasını sağlar. Akıllı kontrol sistemlerinin kullanılmasıyla LED’ler dış koşullara yanıt olarak aydınlatma seviyelerini dinamik olarak değiştirmesini sağlar ve genel sistemin tüketimine referansla % 80'e varan oranlarda enerji tasarrufu seviyelerine ulaşabilir.

Dayanıklılık:LED aydınlatma sistemleri standart koşullar altında 50.000 ile 100.000 saat arasında değişebilen, iyi tasarlanmış bir ömür beklentisine sahiptir. Bunun yanında, ömür akıllı kontrol sistemleri kullanılarak daha da genişletilebilir. [1]

 

Kaynaklar:

1.     Castro M., Jara A.J., Skarmeta A.F.G.: Smart Lighting Solutions for Smart Cities: 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2013.

2.     De Paz J. F., Bajo J., Rodríguez S., Villarrubia G., Corchado J.M.: Intelligent system for lighting control in smart cities: Information Sciences, 241-255, 2016.

3.     Popa M. and Marcu A.: A Solution for Street Lighting in Smart Cities: Journal of Electronic and Computer Engineering, 91-96, 2012.